Thema 2019

MOVE. In God’s Kingdom.

Dit jaar willen we je uitdagen. Heel ons leven zetten we stappen, groot en klein. Een van de belangrijkste stappen die je kunt zetten, is die naar Jezus. Sta je hem toe jouw leven te veranderen?

Tijdens de week staat deze bijbeltekst centraal:

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met: ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus Zijn wij erfgenamen; wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister. – Romeinen 8:15-17

Jij bent Gods kind, ook al besef je je dat misschien nog niet. Hij houdt van je en dat willen we je deze week laten zien.

Ben jij er bij?